Venres, 18 Novembro 2016 18:13

O Supremo rexeita suspender preventivamente o Real Decreto que regula as reválidas en ESO e Bacharelato

Escrito por DXustiza
Valora este artigo
(1 Voto)

Dous autos desestiman a pretensión das comunidades autónomas de Estremadura e Aragón na súa reclamación xudicial contra as avaliacións finais

A Sala Terceira do Tribunal Supremo desestimou a suspensión preventiva do Real Decreto 310/2016, do 29 de xullo, que regula as avaliacións finais de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e de Bacharelato, coñecidas como reválidas.  En dous autos, a Sala rexeita a pretensión de suspensión cautelar do Real Decreto formulada polas comunidades autónomas de Estremadura e Aragón.

Ambas as comunidades teñen exposto recurso contencioso-administrativo contra o Real Decreto 310/2016, ao que acompañaron a petición de medida preventiva de suspensión do mesmo mentres se resolven os seus recursos, xa que argumentaban que a súa aplicación supoñeríalles importantes prexuízos (entre eles de desembolso económico) que serían de imposible reparación se finalmente o Supremo lles dá a razón e estima os seus recursos.

Entre outros argumentos, a Sala non comparte que exista risco de prexuízo irreparable para esas comunidades, xa que o Real Decreto prevé realizar as avaliacións ao final do curso escolar 2016/2017, polo que hai tempo para que, coa suficiente antelación, o alto tribunal resolva os dous recursos.

En canto ás alegacións relacionadas co custo que supoñerá a realización das avaliacións e os eventuais prexuízos que comportarían para o profesorado, os alumnos e as súas familias, o tribunal sinala que carecen de acreditación efectiva.

Para o Supremo, non procede adoptar neste momento a medida que solicitan as dúas comunidades porque nin puxeron de manifesto a concorrencia dunha aparencia de bo dereito susceptible de xustificar a suspensión que pretende nin tampouco xustificou que a vixencia do Real Decreto orixine prexuízos de imposible ou difícil reparación.

Respecto da aparencia de bo dereito, os autos lembran que se considerou procedente fundamentar nela unha medida cautelar na fase inicial do proceso como a que se pediu, só cando o recurso diríxase contra actos de mera aplicación de disposicións declaradas nulas, nos casos en que a actuación cuestionada sexa substancialmente idéntica a outra que xa foi jurisdiccionalmente anulada ou nos que a nulidade da actuación impugnada sexa apreciable ictu oculi.

"Como resulta evidente -di o Supremo-, nada disto sucede na presente ocasión. Desde logo, a pendencia de recursos de inconstitucionalidade contra os preceptos legais en virtude dos cales se ditou o Real Decreto 310/2016 non é equiparable a ningunha das circunstancias indicadas".

"A súa impugnación ante o Tribunal Constitucional por varias Comunidades Autónomas non achega por si soa unha singular aparencia de bo dereito. Vale tanto a estes efectos como a falta de impugnación por outras Comunidades Autónomas. É dicir, serve para constatar a existencia dunha controversia pero non para cualificar a posición de quen pretende a adopción da medida cautelar", conclúe a Sala.

Tamén sinala a Sala que a xurisprudencia segue un criterio moi estrito á hora de suspender preventivamente disposicións xerais.

Deixa un comentario

Asegúrese de introducir toda a información requirida, sinalada cun asterisco (*). Non se permite código HTML.

Top