Mércores, 14 Decembro 2016 21:30

O Tribunal Constitucional suspende preventivamente o referendo soberanista convocado para 2017 polo Parlamento de Cataluña

Escrito por DXustiza
Valora este artigo
(1 Voto)

Advirte á presidenta da Cámara e ao presidente da Generalitat das consecuencias, mesmo penais, de inclumprir a citada resolución

O pleno do Tribunal Constitucional (TC) acordou hoxe suspender preventivamente a resolución do Parlamento de Cataluña pola que se convoca para 2017 un referendo de autodeterminación. O TC advirte tamén das "eventuais responsabilidades, incluída a penal, nas que puidesen incorrer" a presidenta da Cámara autonómica, Carme Forcadell, e o presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, se ignoran a suspensión acordada.

A decisión do Constitucional prodúcese tras admitir a trámite o incidente de execución de sentenza presentado pola Avogacía do Estado en relación con varios apartados da Resolución 306/XI, aprobada polo Parlamento de Cataluña o pasado 6 de outubro, en concreto, os que baixo os epígrafes Referendo e Proceso Constituínte, inclúense no Título I sobre O futuro político de Cataluña.

Segundo o avogado do Estado, a citada Resolución contraviene a sentenza do TC 259/2015, que hai un ano declarou a inconstitucionalidade e nulidade da Resolución da Cámara catalá 1/XI, do 9 de novembro de 2015, "sobre o inicio do proceso político en Cataluña como consecuencia dos resultados electorais do 27 de setembro de 2015", que outorgaron a maioría parlamentaria ás forzas soberanistas.

Vista exterior do Tribunal Constitucional
Tribunal Constitucional      DX

A resolución do Parlamento de Cataluña incumpriría así mesmo os autos cos que o Tribunal estimou dous incidentes de execución anteriores, referidos á Resolución 5/XI do Parlamento de Cataluña, do 20 de xaneiro de 2016, de creación de comisións parlamentarias (auto do 19 de xullo de 2016), e a Resolución 263/XI da mesma Cámara autonómica, do 27 de xullo de 2016, pola que se ratifican o informe e as conclusións da Comisión de Estudo do Proceso Constituínte (auto do 6 de outubro de 2016).

A suspensión cautelar acordouse en aplicación do artigo 161.2 da Constitución Española, segundo o cal "o Goberno poderá impugnar ante o Tribunal Constitucional as disposicións e resolucións adoptadas polos órganos das Comunidades Autónomas. A impugnación producirá a suspensión da disposición ou resolución recorrida, pero o Tribunal, no seu caso, deberá ratificala ou levantala nun prazo non superior a cinco meses".

Advertencia

O Tribunal, a instancias do avogado do Estado, acorda notificar persoalmente a súa resolución á presidenta do Parlamento de Cataluña, aos demais membros da Mesa, ao seu secretario xeral e ao presidente e demais membros do Consello de Goberno da Generalitat de Cataluña, advírtelles da súa deber de "impedir ou paralizar" calquera iniciativa que supoña ignorar ou eludir a suspensión acordada e apercíbelles das "eventuais responsabilidades, incluída a penal, nas que puidesen incorrer" en caso contrario.

Precisamente, a raíz do auto do TC de outubro pasado, a entón fiscal xeral do Estado, Consuelo Madrigal, ordenou ao fiscal superior de Cataluña, José María Romeu de Tejada, interpoñer querela ante o Tribunal Superior de Xustiza contra Carmen Forcadell polos delitos de desobediencia e prevaricación. 

No seu acordo plenario, e segundo o previsto no art. 92.1.2º da Lei Orgánica do Tribunal Constitucional (LOTC), dáse traslado ao Ministerio Fiscal e ao Parlamento de Cataluña da petición da Avogacía do Estado para que, no prazo de vinte días, formulen as alegacións que estimen oportunas.

Por último, o Tribunal require á presidenta do Parlamento catalán, aos membros da Mesa e ao secretario xeral da Cámara para que, no prazo de vinte días, emitan os informes previstos no art. 92.4 LOTC acerca de se as actuacións parlamentarias que deron lugar á aprobación da Resolución soberanista, nos apartados aos que se refire o incidente de execución, han contravenido a sentenza e os autos do Tribunal antes mencionados.

 

Deixa un comentario

Asegúrese de introducir toda a información requirida, sinalada cun asterisco (*). Non se permite código HTML.

Top