Imprimir esta páxina
Mércores, 18 Xaneiro 2017 21:37

Os bancos deberán devolver as cláusulas solo antes de tres meses e informar da solución extraxudicial os afectados

Escrito por DXustiza
Valora este artigo
(1 Voto)

Segundo o acordo entre o Goberno, Ciudadanos e PSOE, as entidades terán que comunicarlles aos seus clientes as cantidades que lles cobraron de máis

Os bancos dispoñerán dun prazo máximo de tres meses para devolver aos seus clientes as cantidades cobradas de máis por efecto das chamadas cláusulas solo. Así consta no acordo que acadado entre o Goberno e os grupos parlamentarios de Cidadáns e o PSOE para facilitar unha solución extraxudicial aos afectados por esta práctica abusiva, declarada nula con efecto retroactivo ilimitado polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) o pasado 23 de decembro.

O borrador do real decreto lei que previsiblemente se aprobará no Consello de Ministros do venres, tras ser aprazado en dúas ocasións, obriga tamén aos bancos a comunicarlles aos clientes afectados o importe das cantidades cobradas de máis e o procedemento para reclamalas gratuitamente por vía extraxudicial.

Calquera outro acordo entre as partes, como a devolución mediante amortización parcial do capital do préstamo das cantidades cobradas indebidamente, terá que facerse constar nun documento e ser expresamente aceptado por escrito polo cliente, que haberá de ser informado coa debida transparencia. Trataríase, en todo caso, dun procedemento subsidiario e o consumidor tería un prazo de 15 días para valorar a oferta da entidade financeira.

Devolución a Facenda

En canto aos efectos fiscais que a devolución destas cantidades terá para os afectados, está previsto que estes teñan que reintegrar a Facenda o exceso da dedución por vivenda no IRPF no caso de que se beneficiaran dela.

Pola contra, non terán que tributar polos intereses de demora que perciban do banco en virtude do tempo transcorrido entre a aplicación da cláusula solo e a súa devolución. Tampouco se lles impoñerán sancións, recargas ou intereses de demora polo atraso que poida producirse na súa regularización fiscal, e non terán que declarar en renda polas cantidades devoltas, sexa por vía xudicial ou extraxudicial.

A solución pactada non exclúe a reclamación xudicial para os usuarios que así o estimen oportuno. Os deputados socialistas Margarita Carballos e Pedro Saura, que compareceron para dar conta dos termos do acordo, afirmaron que neste caso os bancos non se verán eximidos, con carácter xeral, de pagar as costas do xuízo.