Venres, 10 Febreiro 2017 01:07

O CXPX propón un xulgado de Primeira Instancia especializado en cada provincia para tramitar demandas por cláusulas chan

Valora este artigo
(1 Voto)

Pretende evitar unha sobrecarga de traballo do resto dos órganos e ofrecerlles unha resposta idéntica aos cidadáns que elixan a vía xudicial

A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial (CXPX) propón especializar un xulgado de Primeira Instancia en cada provincia para facer fronte coa máxima urxencia ao previsible aumento de demandas contra os bancos como consecuencia da recente sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE) sobre cláusulas chan abusivas en hipotecas.

O órgano de goberno dos xuíces entende que aínda que o Real Decreto-lei 1/2017 de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas chan solucionará por vía extraxudicial parte dos conflitos que se expoñan, pode producirse un considerable incremento de demandas derivadas da citada sentenza.

Estas uniríanse ás que xa se tramitan nos xulgados de Primeira Instancia sobre condicións xerais da contratación e protección de consumidores e usuarios, de modo que unha repartición masiva deste tipo de litixios a todos os órganos xudiciais da primeira instancia civil podería chegar a comprometer a súa capacidade para dar saída ao resto dos asuntos.

Resposta idéntica en cada provincia

Cada xulgado de Primeira Instancia especializado nestas demanda estendería a súa competencia a todo o territorio provincial, o que permitiría darlles unha resposta idéntica en tempo e contido a todos os cidadáns, con independencia da localidade na que residan.

A competencia debe ser exclusiva e non excluínte, porque pola contra daríase unha resposta eficaz aos litixios relacionados coas cláusulas chan, pero se sobrecargaría ao resto dos xulgados de Primeira Instancia cos asuntos de repartición xeral dos que quedasen excluídos os órganos especializados.

Por esta razón, a Comisión Permanente considera que a competencia exclusiva e non excluínte debe ir acompañada de medidas de reforzo, adscribindo ao xulgado especializado un ou varios Xuíces de Adscrición Territorial (XAT), que recibirían formación específica sobre a materia para reforzar os seus coñecementos e garantir menores tempos de resposta.

Entre as medidas de reforzo que se expoñen tamén figuran o nomeamento de letrados da Administración de Xustiza e de funcionarios por parte das Administracións competentes, así como a asignación de medios materiais.

A partir de xuño

O CXPX considera que o plan debería poñerse en marcha o próximo 1 de xuño, de modo que os xulgados especializados poidan asumir as demandas que se produzan unha vez concluídos os catro meses que suman os prazos establecidos no Real Decreto-lei 1/2017 para que as entidades de crédito adopten as medidas necesarias para dar cumprimento ás súas previsións e para que o consumidor e a entidade cheguen a un acordo ou se teña por concluído o procedemento extraxudicial.

A decisión sobre que xulgados serán especializados tomaríase en colaboración cos Tribunais Superiores de Xustiza -cuxos presidentes foron convocados a unha reunión o próximo día 15 para estudar o plan- e coas Xuntas Sectoriais de xuíces e maxistrados, para o que o día 21 manterase outro encontro cos xuíces decanos. A proposta é especializar aqueles órganos que se ofrezan voluntariamente e, en caso de ausencia de voluntarios ou de que haxa varios na mesma provincia, elixir o xulgado que se atope en mellor situación.

Maior seguridade xurídica

O órgano de goberno dos xuíces cre que, tras a experiencia que supuxo a especialización de órganos xudiciais en materia de comercialización de produtos híbridos financeiros (preferentes), esta nova proposta garantiría "eficacia e rapidez na resolución dos asuntos relacionados coas cláusulas chan e, á vez, que os tempos de resposta aos litixios doutra clase non se dilaten".

Tamén "se gozaría dunha maior seguridade xurídica, proporcionando respostas de fondo unitarias pola existencia de unidade de criterios, o que á súa vez facilitaría transaccións xudiciais e extraxudiciais"; e daría un uso racional á figura dos XAT, "aproveitando a súa versatilidade para acomodarse aos cambios sociais, legais ou xurisprudenciais que cada vez teñen un reflexo máis rápido nas cargas de traballo dos tribunais".

Por último, o CXPX considera que as medidas propostas "contribuirían a aumentar a confianza do cidadán nos tribunais ao darlle un servizo específico e eficaz fronte a un problema que lle abura".

Deixa un comentario

Asegúrese de introducir toda a información requirida, sinalada cun asterisco (*). Non se permite código HTML.

Top